About admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
Autor admin stworzył 2 wpisów.

Pracownicze plany kapitałowe – obowiązkowe dla wszystkich

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny i w pełni prywatny długoterminowy system gromadzenia oszczędności, z którego mogą skorzystać wszystkie osoby zatrudnione, odprowadzające składki na ZUS, bez względu na formę zatrudnienia. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działania PPK w Polsce jest ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. Mimo że [...]

By |2020-04-01T16:04:45+00:0024.01.2020|Publikacje|

Biała lista podatników – obowiązki i sankcje

Od 1 września 2019 r. funkcjonuje tzw. biała lista podatników, a od 1 stycznia 2020 r. organy posiadają uprawnienie do nakładania sankcji w przypadku dokonywanie przelewów na inny rachunek przedsiębiorcy niż wskazany na liście. Wykaz ten zastąpił tym samym listy podatników VAT: zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych. Zakres danych ujętych w rejestrze Dzięki białej liście [...]

By |2020-04-01T16:22:14+00:0008.01.2020|Publikacje|