Karolina Czerwonka, aplikant radcowski

About Karolina Czerwonka, aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Podczas studiów brała udział w międzynarodowej wymianie na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii oraz w ogólnopolskim programie MOST na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praktykowała w kancelariach radcowskich we Wrocławiu. Interesuje się prawem cywilnym oraz międzynarodową ochroną praw człowieka. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Zamówienia publiczne – kary dla wykonawcy

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, dalej: Nowe PZP) proces udzielania zamówień publicznych w polskim porządku prawnym doznał szeregu modyfikacji. Z zestawieniem najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją można zapoznać się w artykule [...]

By |2021-06-01T14:03:08+00:0001.06.2021|Publikacje|

Przedsiębiorcy objęci ochroną konsumencką

Rozpoczęcie roku 2021 związane jest z wejściem w życie wielu nowych regulacji prawnych, które istotnie zmieniają dotychczasowy porządek. Jedną z nich są przepisy przyznające przedsiębiorcom – osobom fizycznym szereg uprawnień, dedykowanych dotychczas wyłącznie konsumentom, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Jest to istotna nowość w polskim porządku prawnym, ponieważ dotychczas funkcjonowało [...]

By |2021-01-08T16:53:11+00:0008.01.2021|Publikacje|

Nowelizacja prawa budowlanego

Już we wrześniu 2020 roku zaczną obowiązywać nowe zasady w prawie budowlanym. W dniu 18 marca 2020 roku w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471, dalej: Ustawa zmieniająca, Ustawa) która wchodzi w życie 6 miesięcy od [...]

By |2020-08-20T12:00:22+00:0019.08.2020|Publikacje|

Czy to koniec legalnego transfer danych do USA? Wyrok TSUE w sprawie SCHREMS II

W dniu 16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał kontrowersyjny wyrok w sprawie Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd., Maximilian Schrems, sygn. C-311/18 (tzw. sprawa Schrems II). Rozstrzygnięcie powoduje konieczność dokonania kompleksowego audytu czynności przetwarzania przez Administratorów danych osobowych. Maximilian Schrems c. Facebook Ireland Ltd. - czego dotyczy sprawa Maximilian Schrems [...]

By |2020-08-03T14:47:38+00:0003.08.2020|Publikacje|

Najnowsze orzeczenia TSUE z zakresu prawa zamówień publicznych

Zamówienia publiczne odgrywają istotną rolę w rozwoju gospodarczym państw członkowskich gwarantując możliwie najbardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych. Z uwagi na przyjęte przez państwa członkowskie Unii Europejskiej regulacje, udzielanie zamówień publicznych przez instytucje państw członkowskich lub w imieniu tych instytucji musi być zgodne z zasadami Traktatu Unii Europejskiej, a w szczególności z zasadą swobodnego przepływu [...]

By |2019-12-17T16:09:10+00:0021.11.2019|Publikacje|

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – najważniejsze zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

W dniu 4 lipca 2019 roku uchwalona została ustawa o zmianie ustawy - kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), w wyniku której reformie uległa znaczna część polskiej procedury cywilnej. Ustawa wchodzi w życie 7 listopada 2019 roku. Część nowych regulacji wchodzi jednak w życie już wcześniej. Od 21 sierpnia [...]

By |2019-12-17T16:14:54+00:0006.09.2019|Publikacje|