Loading...
Publikacje2018-11-07T15:59:47+00:00
2424 stycznia 2020

Pracownicze plany kapitałowe – obowiązkowe dla wszystkich

24.01.2020|Publikacje|

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny i w pełni prywatny długoterminowy system gromadzenia oszczędności, z którego mogą skorzystać wszystkie osoby zatrudnione, odprowadzające składki na ZUS, bez względu [...]

2020 stycznia 2020

Zmiany w przepisach w celu ograniczenia zatorów płatniczych – od 1 stycznia 2020 r. nowe instrumenty prawne dyscyplinujące nierzetelnych dłużników

20.01.2020|Publikacje|

Skrócenie terminów zapłaty, podwyższenie wysokości odsetek ustawowych, zobowiązanie największych firm do raportowania do Ministerstwa Rozwoju swoich praktyk płatniczych – to tylko niektóre nowe instrumenty prawne, które wchodzą [...]

2929 listopada 2019

Wirtualny adres, kadra menedżerska i pośrednicy w obrocie nieruchomościami a AML

29.11.2019|Publikacje|

W dniu 30 listopada 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa). Nowelizacja [...]