Loading...
Publikacje2020-07-09T10:53:23+00:00

Nowy ład wchodzi w życie. Zarys regulacji

W dniu 15 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę nazywaną Nowym Ładem, a która została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 23 listopada 2021 r. (Dz.U. 2021, poz. 2105). Większość zawartych w niej przepisów zacznie obwiązywać od stycznia 2022 roku. Przepisy Nowego Ładu dotyczą bardzo wielu dziedzin, w szczególności [...]

06.12.2021|Publikacje|

KRZ Krajowy Rejestr Zadłużonych – czym jest i od kiedy jest dostępny

1 grudnia 2021 r. funkcjonować zaczął Krajowy Rejestr Zadłużonych („KRZ”), na skutek wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1909; „Ustawa o KRZ”). Ogólne informacje o rejestrze KRZ jest rejestrem jawnym, prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości w [...]

01.12.2021|Publikacje|

Zmiany dotyczące zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

31 października 2021 r. datą zmian 📅   Konieczna aktualizacja wewnętrznych procedur anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 📑💰   Poszerzenie kręgu osób, które powinny zostać otoczone ochroną w zakresie zgłaszania nieprawidłowości w firmach zobowiązanych do walki z praniem pieniędzy 🔐 UWAGA ❗️❗️ Kara [...]

05.10.2021|Publikacje|

Eksmisja w dobie COVID-19

Czas pandemii zdecydowanie pogorszył sytuację finansową bardzo wielu osób, które zmagają się z utratą pracy czy obniżeniem wynagrodzeń bądź etatów. Dotyczy to przede wszystkim osób znajdujących się już przed wybuchem pandemii w trudnej sytuacji, które nie posiadały większych oszczędności i żyły ,,od 1-ego do 1-ego”. Rozwiązania przyjęte przez rząd mają [...]

17.09.2021|COVID-19, Publikacje|

Zamówienia publiczne – kary dla wykonawcy

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, dalej: Nowe PZP) proces udzielania zamówień publicznych w polskim porządku prawnym doznał szeregu modyfikacji. Z zestawieniem najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją [...]

01.06.2021|Publikacje|