Loading...
Zespół2020-02-12T15:23:00+00:00

MACIEJ SKRZYPEK

WSPÓLNIK
RADCA PRAWNY

Prowadzi praktykę prawa umów, prawa korporacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji inwestycyjnych, prawa zamówień publicznych, prawa własności intelektualnej oraz prawa danych osobowych.

Obsługuje przedsiębiorców z branży budowlanej, technologicznej, informatycznej, spółki komunalne oraz instytucje samorządowe. Obsługa obejmuje bieżącą działalność oraz konkretne projekty.

Radca prawny od roku 2012. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2008 r.) oraz Szkoły Głównej Handlowej (2013 r.).

Obsługę prowadzi również w języku angielskim.

MARCIN JAGODZIŃSKI

WSPÓLNIK
RADCA PRAWNY
DOKTOR NAUK PRAWNYCH

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych (spory budowlane, sprawy o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, trudne rozwody, sprawy o podział majątku), prawie korporacyjnym (w tym: spory o zaskarżanie uchwał, actio pro socio, odpowiedzialność członków organów oraz wspólników spółek handlowych, postępowania o wyłączenie wspólnika w spółce z o.o.), prawie spadkowym oraz prawie dotyczącym sukcesji w biznesie (w tym tzw. zarząd sukcesyjny).

Obsługuje przedsiębiorców z branży budowlanej, technologicznej, funeralnej (i wielu innych) oraz jednostki sektora finansów publicznych, a także konsumentów (w tym w sporach z bankami).
Prawnik od roku 2008, radca prawny od roku 2014.
Doktor nauk prawnych od roku 2017. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w specjalności postępowanie cywilne – na podstawie rozprawy doktorskiej, która została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod tytułem: „Odpowiedzialność z tytułu wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia lub stwierdzenie jej nieważności”.
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu prawa spółek handlowych.
Adiunkt w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (od roku 2018).
Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe w zakresie prawa (od roku 2012).
Od roku 2019 uczestnik prestiżowego programu Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (MBA – SGH).
Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2008 r.) oraz Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego (na tym samym Wydziale – 2009 r.).

ANNA JEŻYK

RADCA PRAWNY

Specjalizuje się w publicznym prawie administracyjnym i samorządowym, postępowaniu sądowym i administracyjnym, prawie zamówień publicznych, prawie pracy oraz ochronie danych osobowych.

Obsługuje jednostki sektora finansów publicznych, przedsiębiorców oraz konsumentów.

Prawnik od roku 2010, radca prawny od roku 2014.
Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe w zakresie prawa, jak również wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami, w tym na studiach podyplomowych.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2010 r.).

DARIA ŚWIDERSKA

APLIKANT RADCOWSKI

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, prawa pracy oraz prawa nowych mediów (w szczególności w zakresie IT/IP). 

Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej (w tym w szczególności obsłudze korporacyjnej) podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności w zakresie sporządzania, opiniowania i negocjowania umów w obrocie handlowym.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym oraz językiem francuskim w stopniu dobrym.

KAROLINA CZERWONKA

APLIKANT RADCOWSKI

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Podczas studiów brała udział w międzynarodowej wymianie na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii oraz w ogólnopolskim programie MOST na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Praktykowała w kancelariach radcowskich we Wrocławiu. Interesuje się prawem cywilnym oraz międzynarodową ochroną praw człowieka.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

MICHAŁ STRZELCZYK

PRAWNIK

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Praktykował w kancelariach radcowskich na Śląsku, gdzie zajmował się obsługą przedsiębiorców oraz sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i prawa gospodarczego. 

Ukończył międzynarodowy kurs „Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej” w Katowicach. Obecnie uczestnik studiów podyplomowych „Akademia Spółek” organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Do jego zainteresowań należy w szczególności prawo gospodarcze oraz prawo zobowiązań. Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym oraz językiem chińskim w stopniu podstawowym.

IGA JASTROWICZ

APLIKANT RADCOWSKI

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada doświadczenie praktyczne w obsłudze i organizacji imprez masowych, telewizyjnych oraz tras koncertowych. 

Zna język angielski w stopniu zaawansowanym oraz hiszpański w stopniu komunikatywnym. Jednocześnie studentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

BEATA GAWRON

MŁODSZY MENEDŻER

Studentka trzeciego roku Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na specjalności Menedżer Sportu.

Swoje doświadczenie w pracy administracyjnej zdobywała we wrocławskim przedszkolu. Interesuje się szeroko pojętym marketingiem, coachingiem i psychologią biznesu, a jej pasją jest muzyka i sport.

Posługuje się językiem angielskim.

ADRIANNA SABADASZ

APLIKANT RADCOWSKI

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiowała także prawo na Paris Lodron Universität w Salzburgu w ramach programu Erasmus.

Podczas studiów praktykowała w kancelariach prawnych oraz zajmowała się udzielaniem porad i sporządzaniem pism procesowych w ramach działalności Wrocławskiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym oraz językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym.

PIOTR TYCA

ASYSTENT RADCY PRAWNEGO

Student prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Praktykował w kancelariach radcowskiej i komorniczej oraz jednej z wrocławskich korporacji, gdzie zajmował się wsparciem procesu przeprowadzania postępowań przetargowych na zamówienia publiczne.

Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

MACIEJ JANY

ASYSTENT RADCY PRAWNEGO

Student prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Aktywny członek ELSA Poland, gdzie rozwija swoje umiejętności społeczne i prawne. Interesuje się prawem międzynarodowym publicznym i konsularnym, a także marketingiem. Prywatnie, wielbiciel piłki nożnej oraz siatkówki.

Zna język angielski w stopniu zaawansowanym oraz francuski w stopniu komunikatywnym.