About Aleksandra Głąb, radca prawny

Absolwentka Wydziału Filologicznego (filologia francuska) oraz Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo). Posiada certyfikat Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego (British Law Centre). Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, radca prawny od 2021 r. Doświadczenie zdobywała we wrocławskich kancelariach prawnych m.in. w zakresie prawa ochrony danych osobowych, umów, własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i medycznego. Biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim.

RODO nie jest „sztuką dla sztuki” – kara PUODO za niewdrożenie wykazanych w politykach środków bezpieczeństwa w związku z pracą zdalną

16 listopada 2022 r. na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych pojawiła się informacja o nałożeniu przez Prezesa Urzędu administracyjnej kary pieniężnej za niezapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz brak wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Jak wskazuje organ, naruszenie polegało na kradzieży służbowego komputera z danymi osobowymi, na którym nie zastosowano odpowiednich zabezpieczeń w celu [...]

By |2022-11-16T15:13:29+01:0016.11.2022|Publikacje|

Przechowywanie, niszczenie i archiwizacja danych medycznych

Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji obejmującej informacje o stanie zdrowia osób fizycznych, w szczególności przetwarzanej w ramach objętej tajemnicą zawodową dokumentacji medycznej, musi być realizowane w ściśle określonych warunkach. Ze względu na wysoce wrażliwy charakter przetwarzanych danych oraz konieczność poszanowania praw pacjenta w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na podmiotach leczniczych w związku z przechowywaniem, archiwizowaniem [...]

By |2022-10-17T13:47:14+02:0017.10.2022|Publikacje|
Go to Top