About admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
Autor admin stworzył 23 wpisów.

Od dziś istotne zmiany w popularnych usługach przewozowych

Od 1 października w życie wchodzi nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (szerzej znana jako „lex Uber”), której celem jest ujednolicenie rynku przewozowego w Polsce. Wprowadza ona fundamentalne zmiany w funkcjonowaniu popularnych przewoźników, którzy swój model biznesowy do tej pory opierali na korzystaniu głównie z usług kierowców nie posiadających licencji [...]

By |2022-02-22T14:01:13+01:0001.10.2020|Publikacje|

Nowelizacja prawa budowlanego

Już we wrześniu 2020 roku zaczną obowiązywać nowe zasady w prawie budowlanym. W dniu 18 marca 2020 roku w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471, dalej: Ustawa zmieniająca, Ustawa) która wchodzi w życie 6 miesięcy od [...]

By |2022-02-22T14:01:14+01:0019.08.2020|Publikacje|

Nierzetelni kontrahenci pod lupą UOKIK

Pierwsze postępowania w sprawie potencjalnych zatorów płatniczych ruszyły.  Minęło już ponad pół roku od zmiany szeregu przepisów wprowadzonych ustawą z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649, dalej: Ustawa antyzatorowa). Wprowadzone zmiany miały wzmocnić pozycję mikro, małych i średnich przedsiębiorców w relacjach z [...]

By |2022-02-22T14:01:15+01:0017.08.2020|Publikacje|

Czy to koniec legalnego transfer danych do USA? Wyrok TSUE w sprawie SCHREMS II

W dniu 16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał kontrowersyjny wyrok w sprawie Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd., Maximilian Schrems, sygn. C-311/18 (tzw. sprawa Schrems II). Rozstrzygnięcie powoduje konieczność dokonania kompleksowego audytu czynności przetwarzania przez Administratorów danych osobowych. Maximilian Schrems c. Facebook Ireland Ltd. - czego dotyczy sprawa Maximilian Schrems [...]

By |2022-02-22T14:01:15+01:0003.08.2020|Publikacje|

Nowa matryca VAT – co to oznacza?

Od 1 lipca w życie wchodzą ważne dla przedsiębiorców zmiany w zakresie prawa podatkowego. Jedną z najistotniejszych z nich jest nowa matryca VAT wprowadzona na mocy ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751; ost. zm. Dz.U. poz. 568). Nowe przepisy [...]

By |2022-02-22T14:01:17+01:0001.07.2020|Publikacje|

Tarcza 3.0 – najważniejsze zmiany

Tarcza 3.0 weszła w życie. Terminy prawa materialnego i procesowego znów biegną! 14 maja 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875, dalej: tarcza 3.0). Na mocy nowej regulacji uchylono przepisy wprowadzające zawieszenie biegu terminów procesowych i [...]

By |2022-02-22T14:01:22+01:0029.05.2020|COVID-19, Publikacje|

Pracownicze plany kapitałowe – obowiązkowe dla wszystkich

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny i w pełni prywatny długoterminowy system gromadzenia oszczędności, z którego mogą skorzystać wszystkie osoby zatrudnione, odprowadzające składki na ZUS, bez względu na formę zatrudnienia. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działania PPK w Polsce jest ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. Mimo że [...]

By |2022-02-22T14:01:28+01:0024.01.2020|Publikacje|

Biała lista podatników – obowiązki i sankcje

Od 1 września 2019 r. funkcjonuje tzw. biała lista podatników, a od 1 stycznia 2020 r. organy posiadają uprawnienie do nakładania sankcji w przypadku dokonywanie przelewów na inny rachunek przedsiębiorcy niż wskazany na liście. Wykaz ten zastąpił tym samym listy podatników VAT: zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych. Zakres danych ujętych w rejestrze Dzięki białej liście [...]

By |2022-02-22T14:01:30+01:0008.01.2020|Publikacje|

Najnowsze orzeczenia TSUE z zakresu prawa zamówień publicznych

Zamówienia publiczne odgrywają istotną rolę w rozwoju gospodarczym państw członkowskich gwarantując możliwie najbardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych. Z uwagi na przyjęte przez państwa członkowskie Unii Europejskiej regulacje, udzielanie zamówień publicznych przez instytucje państw członkowskich lub w imieniu tych instytucji musi być zgodne z zasadami Traktatu Unii Europejskiej, a w szczególności z zasadą swobodnego przepływu [...]

By |2022-02-22T14:01:33+01:0021.11.2019|Publikacje|

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki dla spółek prawa handlowego

W dniu 13 października 2019 roku zaczął w Polsce funkcjonować Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: Rejestr). Podstawę dla działania Rejestru stanowi ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa AML). Beneficjent rzeczywisty, czyli kto? Zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy Rejestr pełni rolę narzędzia, w którym gromadzone i przetwarzane [...]

By |2022-02-22T14:01:35+01:0007.11.2019|Publikacje|
Go to Top