Karolina Till, prawnik

About Karolina Till, prawnik

W latach 2014-2019 r. studiowała prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego zdobyte we wrocławskich kancelariach. Doradza krajowym i zagranicznym klientom w zakresie prawa spółek, handlowego oraz compliance. W ramach swojej specjalizacji oferuje wsparcie w sprawach związanych z tworzeniem, zarządzaniem i reorganizacją spółek. Doradza podmiotom prawa handlowego na poziomie kontraktowym, zapewniając pomoc w przygotowaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów handlowych. Prowadzi projekty obejmujące due diligence spółek, podziały, przekształcenia, likwidacje podmiotów gospodarczych, tworzenie struktur kapitałowych na potrzeby realizowanych transakcji, jak również obsługę inwestycyjną. Posiada także doświadczenie w obszarze compliance, w szczególności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zwalczaniu nieuczciwej konkkurencji. Oferuje kompleksowe wsparcie przy przygotowaniu i wdrożeniu wewnętrznych procedur compliance, w tym szczególnie w zakresie AML/KYC oraz whistleblowing, jak również prowadzenie szkoleń dla kadry menedżerskiej oraz pracowników w tym zakresie. Jest autorką szeregu publikacji z zakresu compliance i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Posługuje się biegle językiem angielskim, a także językami hiszpańskim oraz włoskim na poziomie komunikacyjnym.

UE wzmocni przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W planach m.in. ograniczenie obrotu gotówkowego

Rada i Parlament UE ogłosiły 18 stycznia 2024 r. o osiągnięciu wstępnego porozumienia co do części nowego pakietu regulacji na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jak wskazuje cytowany w komunikacie prasowym Rady Vincent Van Peteghem, belgijski minister finansów - Porozumienie to stanowi nieodłączną część nowego unijnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Poprawi to sposób organizacji i współpracy [...]

By |2024-01-23T13:29:50+01:0026.01.2024|Publikacje|

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym – UOKiK intensyfikuje działania i grozi wysokimi karami dla przedsiębiorców

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”, „Urząd”) informuje o podejmowaniu szeregu działań w celu przeciwdziałania zatorom płatniczym i nakłada kary na kolejne podmioty. Od początku roku Prezes UOKiK wydał kilkadziesiąt decyzji w przedmiotowych sprawach, a łączna kwota nałożonych kar to ponad 33 mln złotych. Oprócz kar, Urząd stosuje również tzw. działania miękkie. Zatory płatnicze Z [...]

By |2023-11-14T15:30:30+01:0016.11.2023|Publikacje|

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych – wprowadzenie nowych rozwiązań reorganizacyjnych spółek

Na początku maja br. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza istotne zmiany w odniesieniu zarówno do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek, jak i krajowych procesów reorganizacyjnych. Nowelizacja stanowi kolejny etap implementacji tzw. pakietu prawa spółek. Głównym celem nowelizacji jest implementacja do [...]

By |2023-05-16T15:16:16+02:0016.05.2023|Publikacje|

Polski Ład a składka zdrowotna

Przepisy Polskiego Ładu zaczną obowiązywać od 1. stycznia 2022 r. Jedną z kluczowych zmian jest nowy sposób obliczania składki zdrowotnej. Od nowego roku przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym lub według skali podatkowej zapłacą składkę w wysokości proporcjonalnej od osiągniętego dochodu. Składka dla opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych obowiązywać będzie w wysokości uzależnionej od uzyskiwanych przychodów. Oprócz [...]

By |2022-03-25T10:21:45+01:0022.12.2021|Publikacje|

KRZ Krajowy Rejestr Zadłużonych – czym jest i od kiedy jest dostępny

1 grudnia 2021 r. funkcjonować zaczął Krajowy Rejestr Zadłużonych („KRZ”), na skutek wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1909; „Ustawa o KRZ”). Ogólne informacje o rejestrze KRZ jest rejestrem jawnym, prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości w systemie elektronicznym. Zgodnie z uzasadnieniem [...]

By |2022-02-22T14:00:16+01:0001.12.2021|Publikacje|
Go to Top