Zmiany w zakresie właściwości miejscowej sądów pracy

Informujemy, że w związku ze zmianą brzmienia art. 461 Kodeksu postępowania cywilnego, konieczna może okazać się modyfikacja treści pouczeń zamieszczanych m.in. w pismach obejmujących wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę.   Dotychczasowa właściwość sądu w sprawach z zakresu prawa pracy Począwszy od 7 listopada 2019 r., na skutek nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (o której pisaliśmy [...]