Już od tej soboty 1 lipca 2023 r. zaczną obowiązywać zmiany w ustawie z dnia 8 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, wprowadzone w ramach pakietu rozwiązań podatkowych w ramach Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że podatek należny od otrzymanego spadku czy darowizny zależy w głównej mierze od relacji pomiędzy spadkodawcą/darczyńcą, a spadkobiorcą/obdarowanym. Co do zasady wyróżniamy trzy grupy podatkowe (art. 14 przedmiotowej ustawy), tzn.

  1. Grupę pierwszą, do której zaliczamy: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  2. Grupę drugą, do której zaliczamy: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  3. Grupę trzecią, do której należą pozostali nabywcy.

Zwolnienia od podatku zależą więc od tego, w ramach której grupy podatkowej znajdują się strony stosunku. Dla poszczególnych grup ustawodawca wyznaczył określone kwotowo limity, od których, składając stosowne oświadczenie do Urzędu Skarbowego, nie trzeba płacić podatku. Właśnie te limity, w ramach wspomnianej na początku nowelizacji, ulegną zwiększeniu.

Od 1 lipca 2023 r., objęte ulgą będą spadki i darowizny do wysokości:

  1. 36.120,00 zł (obecnie wynosi 10.434,00 zł)– jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  2. 27.090,00 zł (obecnie 7.878,00 zł) – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  3. 5.733,00 zł (teraz 5.308,00 zł) – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

W związku z nadchodzącymi zmianami zwiększeniu ulegną także limity dla tzw. grupy zerowej, obejmującej, stosownie do art. 4a ustawy, członków najbliższej rodziny, tj. małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy.

Jeżeli po 1 lipca 2023 r. otrzymamy darowiznę lub spadek po członkach najbliższej rodziny do wysokości 36.120,00 zł, to aby skorzystać ze zwolnienia nie musimy składać żadnych deklaracji do skarbówki. We wszystkich pozostałych wypadkach, aby skutecznie uwolnić się z obowiązku podatkowego do wskazanej wysokości, należy złożyć formularz SD-Z2.

Jeżeli w najbliższych dniach spodziewacie się otrzymać spadek lub darowiznę, zastanówcie się czy nie można przesunąć tego na przyszły tydzień, a być może unikniecie opodatkowania.