Loading...
Publikacje2020-07-09T10:53:23+00:00

Dom po nowemu – budowa domu do 70m2 w nowym Polskim Ładzie

Program: Dom bez formalności – założenia W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy – prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzonej i podpisanej w ramach wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu, od dnia 3 stycznia 2022 r. istnieje możliwość budowy domu jednorodzinnego bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. [...]

20.01.2022|Publikacje|

Polski Ład a składka zdrowotna

Przepisy Polskiego Ładu zaczną obowiązywać od 1. stycznia 2022 r. Jedną z kluczowych zmian jest nowy sposób obliczania składki zdrowotnej. Od nowego roku przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym lub według skali podatkowej zapłacą składkę w wysokości proporcjonalnej od osiągniętego dochodu. Składka dla opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych obowiązywać będzie w wysokości [...]

22.12.2021|Publikacje|

Nowy ład wchodzi w życie. Zarys regulacji

W dniu 15 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę nazywaną Nowym Ładem, a która została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 23 listopada 2021 r. (Dz.U. 2021, poz. 2105). Większość zawartych w niej przepisów zacznie obwiązywać od stycznia 2022 roku. Przepisy Nowego Ładu dotyczą bardzo wielu dziedzin, w szczególności [...]

06.12.2021|Publikacje|

KRZ Krajowy Rejestr Zadłużonych – czym jest i od kiedy jest dostępny

1 grudnia 2021 r. funkcjonować zaczął Krajowy Rejestr Zadłużonych („KRZ”), na skutek wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1909; „Ustawa o KRZ”). Ogólne informacje o rejestrze KRZ jest rejestrem jawnym, prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości w [...]

01.12.2021|Publikacje|

Zmiany dotyczące zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

31 października 2021 r. datą zmian 📅   Konieczna aktualizacja wewnętrznych procedur anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 📑💰   Poszerzenie kręgu osób, które powinny zostać otoczone ochroną w zakresie zgłaszania nieprawidłowości w firmach zobowiązanych do walki z praniem pieniędzy 🔐 UWAGA ❗️❗️ Kara [...]

05.10.2021|Publikacje|