About Wiktoria Zemła, aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Tytuł magistra prawa uzyskała broniąc pracę dyplomową z zakresu prawa pracy pn. „Prawo pracownika do ochrony prywatności”. W okresie studiów zaangażowana w działalność organizacji studenckiej – Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa w dziale S&C (Seminaria i Konferencje). Z racji sprawowania funkcji Dyrektora ds. Programów Wiodących koordynowała organizację Ogólnopolskich Konferencji odbywających się w ramach Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych. Odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Ze specyfiką zawodu zapoznawała się praktykując w kancelariach prawnych specjalizujących się w obsłudze klientów indywidualnych, a także podmiotów gospodarczych, koncentrując się na zagadnieniach związanych z obszarem prawa administracyjnego, cywilnego i gospodarczego. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek komunalnych zarządzających zasobem mieszkaniowym, przedsiębiorców branży spedycyjnej, prowadzenia sporów z ubezpieczycielami i sporów konsumenckich, a także postępowań upadłościowych, w tym postępowań w przedmiocie upadłości konsumenckiej. Posługuje się językiem angielskim.

Państwowa Inspekcja Pracy – nowe uprawnienia kontrolne

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji zaproponowała wyeliminowanie przepisów prawa obowiązujących inspektorów pracy dotyczących okazywania upoważnienia do kontroli przedsiębiorców i przeprowadzania tych kontroli wyłącznie na podstawie legitymacji służbowej. Posłowie twierdzą, że celem takiej zmiany jest uproszczenie i ujednolicenie procedur kontroli przedsiębiorców i pozostałych pracodawców niebędących przedsiębiorcami. Nadto, projekt nowelizacji przewiduje także, że Państwowa Inspekcja Pracy byłaby [...]

By |2024-06-12T10:48:14+02:0012.06.2024|Publikacje|

Nadchodzące nowelizacje Kodeksu pracy. Czego będą dotyczyć?

Nadchodzą rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy, a wśród nich nowe metody obliczania stażu pracy oraz możliwość skrócenia jego czasu dla wielu pracowników. Jakie konkretne zmiany przygotowuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej? W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej procedowana jest kolejna nowelizacja Kodeksu pracy, której celem jest zmiana zasad dotyczących obliczania stażu pracy. Informacja [...]

By |2024-05-24T13:24:54+02:0024.05.2024|Publikacje|

Wdrożenie przez pracodawcę obowiązków wynikających ze znowelizowanych przepisów BHP dotyczących organizacji stanowisk pracy

W dniu 17 listopada 2023 r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (zwane dalej: „rozporządzeniem”). Zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów rozporządzenia, na pracodawcy ciąży obowiązek wdrożenia zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy [...]

By |2024-05-06T15:25:23+02:0015.05.2024|Publikacje|

Partycypacja pracodawcy w kosztach zakupu okularów i soczewek kontaktowych dla pracowników

Na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej. Jest on urzeczywistnieniem obowiązku pracodawcy związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy, przewidzianego unormowaniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), a także postanowieniami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. [...]

By |2024-04-10T15:03:40+02:0003.04.2024|Publikacje|
Go to Top