W dniach 14 i 15 października 2022 roku na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się Konferencja z okazji 20-lecia działań Centrum Badań Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) pod hasłem: 20 lat Prawa Nowych Technologii we Wrocławiu.

Na wydarzeniu Kancelarię Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni będą reprezentowały dwie radczynie prawne: Daria Świderska oraz Michalina Gdula. Obie przedstawicielki Kancelarii Jagodziński Skrzypek Radowie Prawni były w trakcie studiów związane ze Studenckim Kołem Naukowym Blok Prawa Komputerowego działającego przy CBKE oraz aktualnie aktywnie angażują się w rozwój szeroko rozumianego prawa nowych technologii.

W trakcie Konferencji poruszone zostaną kwestie istotne dla sektora IT, ale też wszystkich innych branż, które w prowadzonej działalności korzystają z dobrodziejstwa nowych technologii, w tym realizują działania marketingowe za pośrednictwem współczesnych mediów. Najważniejsze tematy, które w trakcie wydarzenia będą omawiane przez najbardziej cenionych w Polsce i na świecie specjalistów, to m.in. usługi cyfrowe, sztuczna inteligencja czy normatywne wzorce umów spółek handlowych.

W najbliższym czasie planujemy opublikować posumowanie tematów omawianych w ramach Konferencji, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.

 

Źródło grafiki: XX lecie CBPPiEKE (jubileuszcbke.pl)