W dniach 12-13 czerwca w Barcelonie odbył się coroczny konkurs Europejskich Młodych Prawników (Young European Lawyers Contest). Radca Prawny JSP Michalina Gdula, wybrana jako przedstawicielka Krajowej Izby Radców Prawnych [Krajowa Izba Radców Prawnych], reprezentowała Polskę w półfinałach Europejskich Młodych Prawników. Konkurs organizowany był przez Akademię Prawa Europejskiego (ERA) [Academy of European Law ERA] i polegał na przygotowaniu raportu z zakresu europejskiego prawa klimatycznego, w ramach współpracy z prawnikami z innych krajów Unii Europejskich. Michalina Gdula została połączona w zespół składający się z prawnika ze Słowacji, Francji oraz Belgii, który brał udział w negocjacjach z innymi międzynarodowymi zespołami.  

Gratulujemy osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów dla całego zespołu: Candice Wack, LL.M, Ayana Dootalieva and Michal Miko. 

The annual Young European Lawyers Contest was held in Barcelona on June 12-13. The Legal Advisor of JSP Michalina Gdula, elected as a representative of the National Chamber of Legal Advisers, represented Poland in the semi-finals of the European Young Lawyers. The competition was organized by the Academy of European Law (ERA) and consisted of the preparation of a report on European climate law in cooperation with lawyers from other European Union countries. Michalina Gdula was merged into a team consisting of a lawyer from Slovakia, France, and Belgium, who participated in negotiations with other international teams. 

Congratulations on your achievement and wish you continued success to Candice Wack, LL.M, Ayana Dootalieva, and Michal Miko.