27 maja 2022 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Część jej przepisów obowiązuje już od 10 grudnia 2021 r.

Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym to część pakietu rozwiązań znajdujących się w Polskim Ładzie i przewiduje pomoc państwa przy spłacie kredytów mieszkaniowych. Z założenia program „Mieszkanie bez wkładu własnego” ma zaspokoić potrzeby mieszkaniowe osób, które nie posiadają wymaganego przez banki do wkładu własnego, który to jest konieczny do uzyskania kredytu.

Należy pamiętać, że Bank Gospodarstwa Krajowego gwarantuje wkład własny, a nie wnosi go za kredytobiorcę. Pomoc w spłacie kredytu w kwocie 20 000 zł będzie można uzyskać w przypadku powiększenia rodziny kredytobiorcy o drugie dziecko oraz w kwocie 60 000 zł w przypadku trzeciego i kolejnego dziecka.

Program kierowany jest głównie do osób w wieku od 20 do 40 lat, samotnych rodziców, par, małżeństw i rodzin wielodzietnych. Osoby chcące skorzystać z kredytu przewidzianego przez Ustawę muszą wykazać zdolność kredytową i nie mogą posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (a także, że nie zbyły takiego prawa w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku), przy czym taki warunek nie dotyczy gospodarstw domowych z dwójką lub większą liczbą dzieci, których mieszkanie nie przekracza określonego przez Ustawę metrażu.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie udzielany przez bank uprawniony do udzielania takich kredytów na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego państwo będzie gwarantować do 20% kwoty kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 100 000 zł. Kredyt będzie udzielany w walucie polskiej i na okres co najmniej 15 lat. Końcowy termin na udzielenie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego to 31 grudnia 2030 r.