Ważna informacja na temat tegorocznych sprawozdań finansowych❗️⏰💶 🧾

Informujemy, że dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie określania innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Zgodnie z treścią tego rozporządzenia wydłużeniu uległy m.in. terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, które przesunięto o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – o 2 miesiące.

To oznacza, że jeśli rok obrotowy jest równy z rokiem kalendarzowym:
👉🏻sprawozdanie należy sporządzić do końca czerwca 2020 r. (a w przypadku jednostek podlegających KNF do końca maja 2020 r. )
👉🏻sprawozdanie powinno zostać zatwierdzone do końca września 2020 r. (odpowiednio koniec sierpnia 2020 r. w przypadku jednostek podlegających KNF)

Link do treści rozporządzenia: https://lnkd.in/eq_hJ9b