W dniu 2 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (ustawa o KRS).
Nowe przepisy wejdą w życie 21 czerwca 2022 r.

Nowelizacja wprowadza do ustawy o KRS artykuł 10a przewidujący możliwość automatycznego przekazywania, za pośrednictwem systemu elektronicznego, informacji o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) dotyczących podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców albo rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – tzw. newsletter KRS.

Usługa automatycznego powiadamiania obejmować będzie informacje o zarejestrowaniu ​sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w KRS dla zasubskrybowanych podmiotów. Newsletter umożliwi przedsiębiorcom łatwe i szybkie uzyskiwanie informacji dotyczących zmian dokonywanych w KRS.

Nowe przepisy mają przede wszystkim zapobiegać procederowi „kradzieży spółek”. Zgodnie z założeniem nowelizacji, dzięki niezwłocznemu poinformowaniu organów lub wspólników podmiotów wpisanych do KRS, będą oni w stanie zareagować szybciej i ochronić podmiot przed wrogim przejęciem.
Newsletter będzie przesyłany każdemu, kto za pośrednictwem systemu wskazał numer KRS podmiotu, którego informacja ta ma dotyczyć, przy czym możliwe jest zasubskrybowanie maksymalnie 50 podmiotów.
Informacje są przesyłane przez wskazany okres (maksymalnie rok) albo do chwili rezygnacji z otrzymywania tych informacji.
Dopuszczalne jest przedłużanie tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok.

autorem publikacji: prawnik Karolina Till, asystent radcy prawnego Paweł Korbut