W ostatnim czasie osoby aktywne w social mediach zapewne zauważyły zwiększenie popularności organizacji przez twórców internetowych różnego rodzaju loterii dla swoich odbiorców. Jest to niewątpliwie dobry sposób aktywizacji swojej społeczności poprzez umożliwienie im wygrania nagród rzeczowych czy pieniężnych. Jeżeli również jesteś influencerem i chcesz dowiedzieć się jak w legalny sposób zorganizować loterię dla swoich widzów czy słuchaczy, ten artykuł jest właśnie dla ciebie.

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że organizacja loterii z nagrodami jest w Polsce legalna, jednak wymaga spełnienia szeregu wymagań stawianych przez prawo. Po pierwsze, wymagane jest uzyskanie przez organizatora loterii zezwolenia na jej przeprowadzenie. Organem właściwym do wydania zezwolenia będzie dyrektor izby administracji skarbowej, na obszarze której chcesz zorganizować loterię. Jeśli chcesz urządzić loterię na obszarze działania więcej niż jednej izby, zgłoś się do tej izby, która:

  • jest odpowiednia według twojego miejsca zamieszkania lub siedziby twojej firmy
  • jest odpowiednia według siedziby twojego oddziału – jeśli jesteś przedsiębiorcą zagranicznym
  • jest odpowiednia według miejsca, w którym przedstawiciel twojej firmy prowadzi działalność

We wszystkich pozostałych wypadkach, właściwa będzie Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.

Właściwy wniosek powinieneś złożyć na 2 miesiące przed planowanym terminem loterii.

We wniosku będziesz zobowiązany do wskazania następujących danych:

  1. Legalności pochodzenia źródeł twojego kapitału;
  2. Braku zaległości podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne czy innych należności publicznych

Wydanie zezwolenia uzależnione jest również do wniesienia stosownej opłaty. Opłata wynosi 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej. W 2023 r. kwota bazowa wynosi 6565,44 zł. Opłatę należy zaokrąglić do pełnej złotówki.

Wydane zezwolenie ważne będzie przez okres 2 lat. Co ważne, w organizowanych loteriach mogą brać legalnie udział osoby w każdym wieku, bez wymogu ukończenia 18 roku życia.

W ciągu 30 dni po zakończeniu loterii prześlij do dyrektora izby administracji skarbowej:

  • wykaz wypłaconych lub wydanych wygranych wraz z określeniem ich wartości
  • zestawienie liczby wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery i serie zaświadczeń, wysokości wygranych i daty wystawienia zaświadczeń

Jeżeli jesteś influencerem i chcesz mieć pewność, że zorganizowana przez ciebie loteria na pewno będzie zgodna z przepisami prawa, zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii Jagodziński Skrzypek!