Zbliża się długi weekend majowy. Bardzo często pracownicy, którzy mają plany wyjazdowe, ale nie mogą lub nie chcą skorzystać w tym czasie z urlopu, wnioskują w tym okresie o umożliwienie im wykonywania pracy w formie zdalnej. Czy pracodawca powinien w takiej sytuacji zgodę na pracę zdalną? Jakie są ryzyka z tym związane?

Praca zdalna podczas wyjazdu

Wbrew przyjętej opinii praca zdalna w rozumieniu kodeksu pracy nie może być wykonywana w dowolnym miejscu, w którym przebywa pracownik. Zgodnie bowiem z kodeksową definicją praca zdalna to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Co za tym idzie miejsce wykonywania pracy zdalnej powinno być każdorazowo uzgodnione z pracodawcą. Takie uzgodnienie tj. zmiana dotychczasowego miejsca pracy zdalnej w przypadku chęci pracy przez jakiś czas np. w hotelu nie jest wykluczone, jednak w przypadku bardzo dynamicznych zmian miejsca pracy (np. praca z kawiarni, plaży, schroniska w górach) takie każdorazowe uzgodnienie będzie w praktyce bardzo trudnie i niesie za sobą wiele ryzyk zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Przede wszystkim mowa tu o konieczności zapewnienia zachowania warunków BHP w każdorazowym miejscu pracy zdalnej. Taka dynamiczna zmiana miejsca pracy zwiększa ryzyko wypadku przy pracy i utrudnia ustalenie jego okoliczności. Dodatkowo pracodawca będzie miał w takiej sytuacji bardzo utrudnioną możliwość kontroli wykonywania pracy zdalnej. Niezależnie od tego wykonywanie pracy w miejscach publicznych podnosi ryzyko chociażby ujawnienia informacji poufnych czy danych osobowych pracodawcy, a także uszkodzenia lub zaginięcia narzędzi pracy. W przypadku wyjazdu zagranicznego dodatkowym ryzykiem są kwestie podatkowe i różnice prawne, które należałoby przeanalizować.

Kontrola trzeźwości podczas pracy zdalnej

Okres weekendu majowego sprzyja spędzaniu czasu w gronie znajomych, co często łączy się ze spożywaniem alkoholu. Czy zatem pracodawca, który ma wątpliwości co do trzeźwości pracownika w toku wykonywania pracy może dokonać takiej kontroli? Niestety ustawodawca ani praktyka organów nie daje nam w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi. Wskazać jednak należy, że kontrola trzeźwości może być przeprowadzona jeżeli jest niezbędna do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, a takie zagrożenia nie wydają się występować, gdy pracownik wykonuję pracę w swoim miejscu zamieszkania, chyba, że charakter jego pracy implikuje możliwość wystąpienia takich zagrożeń. Z drugiej jednak strony pamiętać należy, że w przypadku pracy zdalnej badanie stanu trzeźwości nie może naruszać godności i innych dóbr osobistych pracownika, a w szczególności prawa do prywatności pracownika i pozostałych domowników. W każdym więc przypadku warto dokładnie przemyśleć, czy taka kontrola jest na pewno absolutnie konieczna.

Jednocześnie wskazujemy, że zastosowanie kontroli trzeźwości musi być poprzedzone szeregiem czynności po stronie pracodawcy, w tym opracowaniem procedury badania trzeźwości i zmianą regulaminu pracy.