Ważna informacja!📌📢

W odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców i księgowych Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021 r. wydłużył m.in. terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące.⌛️

To oznacza, że jeśli rok obrotowy jest równy z rokiem kalendarzowym:

✔️sprawozdanie finansowe należy sporządzić do końca czerwca 2021 roku,

✔️sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone do końca września 2021 r.