DYREKTYWA PŁACOWA – OD KIEDY WYNAGRODZENIA BĘDĄ JAWNE?

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu i zasada niedyskryminacji pracowników jest dobrze znana pracownikom i pracodawcom. Każdy pewnie choć raz słyszał także o tym, że za równą pracę należy się równa płaca. Zagwarantowanie równości wynagrodzeń nie jest jednak sprawą prostą, co zauważył ustawodawca unijny. Pracownicy często nie mają wiedzy o tym jak wygląda struktura wynagrodzeń w [...]