Radca Prawny JSP Michalina Gdula dziś szkoli się w Bukareszcie w ramach programu TRADATA 2 – „Szkolenie prawników w zakresie prawa ochrony danych w UE”. Szkolenie organizowane jest przez Fundację Prawników Europejskich i współfinansowanego z środków Programu Sprawiedliwość Unii Europejskiej.
Jednym z partnerów Programu jest Krajowa Izba Radców Prawnych. Tematem seminarium jest: Szkolenie prawników w zakresie prawa ochrony danych w UE i obejmuje ono dziedzinę prawą: Prawo ochrony danych osobowych.

Radca Prawny Michalina Gdula została wybrana jako przedstawicielka radców prawnych z Krajowej Izby Radców Prawnych do wzięcia udziału i reprezentowania Izby na tym wydarzeniu. Nowo zdobyta wiedza pozwoli na jeszcze lepsze świadczenie usług specjalistycznych przez Kancelarię.

Z większa ilością informacji oraz szczegółowym planem szkolenia zapoznacie się Państwo pod poniższym linkiem:
https://lnkd.in/dCAPcd8x
__________________________________________________
JSP Attorney-at-law Michalina Gdula is training in Bucharest today as part of the TRADATA 2 program – „Training of lawyers on data protection law in the EU”. The training is organized by the Foundation of European Lawyers and co-financed by the European Union Justice Program.
One of the partners of the Program is the National Bar Council of Attorneys-at-Law. The topic of the seminar is the Training of lawyers on data protection law in the EU and it covers the legal field: Data Protection Law.

Attorney-at-law Michalina Gdula was selected as a representative of attorneys-at-law from the National Bar Council of Attorneys-at-Law to participate and represent the Council at this event. The newly acquired knowledge will allow the Law Firm to provide even better-specialized services.

You can read more information and a detailed training plan at the link below:
https://lnkd.in/dCAPcd8x