Dziś, tj. 13 lipca 2020 r. upływa termin dokonywania zgłoszeń w Centralnym Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych dla spółek, które zostały zarejestrowane w KRS przed dniem 13 października 2019 roku!

Wszystkim, którzy jeszcze nie zarejestrowali się w systemie wskazujemy, że zgłoszenia danych beneficjentów rzeczywistych dokonuje się nieodpłatnie, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: crbr.podatki.gov.pl

Przypominamy, że zgłoszenie musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP osób upoważnionych do reprezentacji spółki, której zgłoszenie dotyczy, zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w KRS.