W Poznaniu właśnie odbywa się jedna z ważniejszych imprez branżowych – V Kongres Deweloperski: Miasta Jutra, organizowany przez Polski Związek Firm Deweloperskich, na którym nie mogło Nas zabraknąć.
Reprezentantką JSP podczas wydarzenia jest specjalistka z prawa budowlanego radca prawny Roksana Waltrowska.

#KongresDeweloperski jest to świetna okazja nie tylko żeby przyjrzeć się najbliższym wyzwaniom, przed którymi staną deweloperzy, nabywcy, miasta i prawnicy, lecz również możliwość poszukania wspólnie rozwiązań i nawiązania kontaktów na przyszłość.
Idea, która przyświeca Kongresowi to Miasta Jutra, ale nie rozumiane jedynie jako przyszłość i technologia jak z filmów since fiction, ale miast które istnieją i ich przyszłości wobec zmieniających się warunków geopolitycznych, ekonomicznych, rynkowych, prawnych jak również socjalnych i co nie mniej ważne ekologicznych, a w tym wszystkim miejsca dla Deweloperów.

Branża deweloperska mierzyć się będzie teraz z wieloma wyzwaniami, które spowodowane są m.in. wzrastająca inflacją, trudnościami w uzyskaniu przez nabywców kredytów, skutkami pandemii Covid-19, brakiem gruntów, a także licznymi zmianami prawa – w tym rewolucją w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym wszystkim razem staramy się znaleźć rozwiązanie.
My bogatsi o rozmowy, doświadczenia i wkład merytoryczny pozyskany na Kongresie wracamy do Państwa z jeszcze szerszymi horyzontami i gotowi na nowe wyzwania!