ALERT PRAWNY❗️

Informujemy, że od dziś, tj. 1 lipca 2021 roku weszły w życie przepisy o eKRS. Oznacza to, że wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.💻

W celu skutecznego złożenia wniosku należy wybrać i uzupełnić właściwy interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Portalu Rejestrów Sądowych. Kompletny wniosek można podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP lub e-dowodu. 🔐📝

Nowy Portal Rejestrów Sądowych dostępny jest na stronie internetowej: https://prs.ms.gov.pl/ ☟