Już od najbliższej niedzieli wchodzą w życie zmiany w ustawie deweloperskiej wprowadzane przez Ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, mające na celu przeciwdziałanie flippingowi poprzez ograniczenie dopuszczalności cesji wierzytelności z umów rezerwacyjnych i deweloperskich.

Koniec cesji wierzytelności z umowy rezerwacyjnej
Zgodnie z nowelizacją przeniesienie wierzytelności z umowy rezerwacyjnej ma być nieważne, chyba, że dokonywane jest na rzecz najbliżej rodziny zaliczanej do I i II kategorii podatników podatku od spadku i darowizn.

Ograniczenie cesji wierzytelności z umowy deweloperskiej
Ograniczona ma zostać również dopuszczalność przeniesienia wierzytelności nabywcy z umowy deweloperskiej. Ustawodawca zdecydował, że umowa przenosząca może dotyczyć nie więcej niż jednego lokalu/domu jednorodzinnego. Przeniesienie wierzytelności będzie możliwe pod warunkiem, że w ciągu trzech lat poprzedzających nabywca nie przeniósł swojej wierzytelności z umowy deweloperskiej. Warunek ten ma być każdorazowo potwierdzany oświadczeniem składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ograniczenia te ponownie nie będą dotyczyć przenoszenia wierzytelności na najbliższą rodzinę.

Wymóg aktu notarialnego
Dodatkowo, zarówno przeniesienie wierzytelności z umowy rezerwacyjnej jak i deweloperskiej będzie wymagało formy aktu notarialnego.

Kto straci najwięcej
Zmiany mają na celu przeciwdziałanie flippingowi, ale uderzą przede wszystkim w nabywców, którzy w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej, pozbawieni będą możliwości swobodnego „uwolnienia się” od umowy deweloperskiej bez ryzyka negatywnych konsekwencji.

Profesjonaliści zajmujący się flippingiem, najczęściej nie podlegają bowiem w ogóle pod ustawę deweloperską, ponieważ nie spełniają określonych w niej warunków. Wprowadzane ograniczenia nie mają natomiast zastosowania do umów przedwstępnych, a to one są najczęściej wykorzystywane przez flipperów.