31 października 2021 r. datą zmian 📅
 
Konieczna aktualizacja wewnętrznych procedur anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 📑💰
 
Poszerzenie kręgu osób, które powinny zostać otoczone ochroną w zakresie zgłaszania nieprawidłowości w firmach zobowiązanych do walki z praniem pieniędzy 🔐
UWAGA
❗️❗️ Kara wynikająca z nie dopełnienia obowiązku wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów – do 1 mln euro ❗️❗️
 
Współautorką publikacji jest prawnik Karolina Till – członek zespołu JSP 🙋‍♀️📰