Wirtualny adres, kadra menedżerska i pośrednicy w obrocie nieruchomościami a AML

W dniu 30 listopada 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa). Nowelizacja Ustawy nastąpi na podstawie ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie Ustawy (dalej: Nowelizacja). Celem Nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i [...]

By |2022-02-22T14:01:32+01:0029.11.2019|Publikacje|

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki dla spółek prawa handlowego

W dniu 13 października 2019 roku zaczął w Polsce funkcjonować Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: Rejestr). Podstawę dla działania Rejestru stanowi ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa AML). Beneficjent rzeczywisty, czyli kto? Zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy Rejestr pełni rolę narzędzia, w którym gromadzone i przetwarzane [...]

By |2022-02-22T14:01:35+01:0007.11.2019|Publikacje|
Go to Top