Przegląd zmian w kodeksie spółek handlowych – dematerializacja akcji, obowiązek prowadzenia stron internetowych

6 września 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą Kodeks spółek handlowych. Nowelizacja przewiduje m.in. wprowadzenie obowiązku dematerializacji akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, a także wprowadza obowiązek prowadzenia stron internetowych przez te podmioty. Nowelizacja KSH - Dematerializacja papierów wartościowych Podstawę obowiązkowej dematerializacji akcji ma stanowić przepis art. 328 § 1 k.s.h. Zgodnie z jego [...]