Odszkodowanie za opóźniony lot – kiedy przysługuje?

Dzięki regulacji rozporządzenia (WE) nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. pasażerom, których lot rozpoczyna się lub kończy w państwie członkowskim Unii Europejskiej, przysługuje wiele praw w przypadku jego odwołania lub opóźnienia. W razie takiego zdarzenia podróżnym, oprócz takich uprawnień jak prawo do zwrotu należności za bilet, prawo do zmiany planu podróży na podobnych [...]