Zmiany dotyczące zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

31 października 2021 r. datą zmian 📅   Konieczna aktualizacja wewnętrznych procedur anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 📑💰   Poszerzenie kręgu osób, które powinny zostać otoczone ochroną w zakresie zgłaszania nieprawidłowości w firmach zobowiązanych do walki z praniem pieniędzy 🔐 UWAGA ❗️❗️ Kara wynikająca z nie dopełnienia obowiązku [...]