Przedłużony termin składania sprawozdań finansowych za 2020 rok

Ważna informacja!📌📢 W odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców i księgowych Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021 r. wydłużył m.in. terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit - o 3 miesiące.⌛️ To oznacza, że jeśli rok obrotowy jest równy z rokiem [...]