Zamiana „śmieciówek” na umowę o pracę w DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ. Zwiększone uprawnienia dla PIP

Inspektor pracy sam ustali stosunek pracy❓ Sejm zajmie się uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy 📢 Obecnie PIP ma uprawnienie do wniesienia do sądu powództwa o ustalenie stosunku pracy po stwierdzeniu, że doszło do naruszenia Kodeksu pracy poprzez zatrudnienie pracownika na umowie cywilnoprawnej w warunkach, w których powinna zostać zawarta umowa o pracę. 📃 W projekcie ustawy [...]