Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – najważniejsze zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

W dniu 4 lipca 2019 roku uchwalona została ustawa o zmianie ustawy - kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), w wyniku której reformie uległa znaczna część polskiej procedury cywilnej. Ustawa wchodzi w życie 7 listopada 2019 roku. Część nowych regulacji wchodzi jednak w życie już wcześniej. Od 21 sierpnia [...]