Zmiany w przepisach w celu ograniczenia zatorów płatniczych – od 1 stycznia 2020 r. nowe instrumenty prawne dyscyplinujące nierzetelnych dłużników

Skrócenie terminów zapłaty, podwyższenie wysokości odsetek ustawowych, zobowiązanie największych firm do raportowania do Ministerstwa Rozwoju swoich praktyk płatniczych – to tylko niektóre nowe instrumenty prawne, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2020 r. w związku z uchwaleniem ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z [...]