Państwowa Inspekcja Pracy – nowe uprawnienia kontrolne

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji zaproponowała wyeliminowanie przepisów prawa obowiązujących inspektorów pracy dotyczących okazywania upoważnienia do kontroli przedsiębiorców i przeprowadzania tych kontroli wyłącznie na podstawie legitymacji służbowej. Posłowie twierdzą, że celem takiej zmiany jest uproszczenie i ujednolicenie procedur kontroli przedsiębiorców i pozostałych pracodawców niebędących przedsiębiorcami. Nadto, projekt nowelizacji przewiduje także, że Państwowa Inspekcja Pracy byłaby [...]