Wirtualny adres, kadra menedżerska i pośrednicy w obrocie nieruchomościami a AML

W dniu 30 listopada 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa). Nowelizacja Ustawy nastąpi na podstawie ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie Ustawy (dalej: Nowelizacja). Celem Nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i [...]