Nowe obowiązki procesowe przedsiębiorców w sporach z konsumentami od 1 lipca 2023 r.

Dnia 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie sporych rozmiarów nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja ta wprowadza między innymi nowe postępowanie odrębne - postępowanie z udziałem konsumentów, które regulować będą przepisy od art. 45814 KPC do art. 45816 KPC. Procedura będzie mieć zastosowanie zarówno w sprawach o roszczenia konsumenta przeciwko przedsiębiorcy, jak i w sprawach [...]

By |2023-06-27T13:20:36+02:0029.06.2023|Publikacje|

Koniec problemów z doręczeniami przesyłek sądowych przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG?

Procedurę doręczeń przesyłek sądowych za pośrednictwem komorników sądowych wprowadziła nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r. Reguluje artykuł 1391 k.p.c. Przepis sprowadza się do konieczności skorzystania z instytucji doręczenia za pośrednictwem komornika przesyłek sądowych do osób fizycznych, w sytuacji, w której z różnych przyczyn nie odbierają oni korespondencji sądowej skierowanej pod wskazany przez powoda adres. [...]

By |2023-02-10T15:34:30+01:0013.02.2023|Publikacje|

Zmiany w zakresie właściwości miejscowej sądów pracy

Informujemy, że w związku ze zmianą brzmienia art. 461 Kodeksu postępowania cywilnego, konieczna może okazać się modyfikacja treści pouczeń zamieszczanych m.in. w pismach obejmujących wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę.   Dotychczasowa właściwość sądu w sprawach z zakresu prawa pracy Począwszy od 7 listopada 2019 r., na skutek nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (o której pisaliśmy [...]

By |2022-02-22T14:01:34+01:0019.11.2019|Publikacje|

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – najważniejsze zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

W dniu 4 lipca 2019 roku uchwalona została ustawa o zmianie ustawy - kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), w wyniku której reformie uległa znaczna część polskiej procedury cywilnej. Ustawa wchodzi w życie 7 listopada 2019 roku. Część nowych regulacji wchodzi jednak w życie już wcześniej. Od 21 sierpnia [...]

By |2022-02-22T14:01:37+01:0006.09.2019|Publikacje|
Go to Top