Do 1000 euro dofinansowania na ochronę własności intelektualnej MŚP już teraz!

Właśnie ruszyła nowa edycja programu SME Fund, czyli programu przyznawania dotacji utworzonego w celu ochrony praw własności intelektualnej europejskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Fundusz pozwala na rekompensatę do 75% kosztów związanych z rejestracją m.in. znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. Z programu mogą korzystać przedsiębiorcy mający swą siedzibę na terytorium UE oraz Ukrainy, w [...]