KRZ Krajowy Rejestr Zadłużonych – czym jest i od kiedy jest dostępny

1 grudnia 2021 r. funkcjonować zaczął Krajowy Rejestr Zadłużonych („KRZ”), na skutek wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1909; „Ustawa o KRZ”). Ogólne informacje o rejestrze KRZ jest rejestrem jawnym, prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości w systemie elektronicznym. Zgodnie z uzasadnieniem [...]