Kontrowersyjna decyzja prezesa UODO. Administrator odpowie za błąd Klienta.

Kolejna kontrowersyjna decyzja Prezesa UODO? Czy administrator odpowie za błąd klienta. Sprawa dotyczyła naruszenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe i Reasekuracyjne Warta („TUiR Warta”) przepisów RODO dotyczących zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych w przewidzianym terminie. W konsekwencji naruszenia przepisów RODO, Prezes UDODO nałożył na TUiR Warta karę w wysokości 85.588 zł. Okoliczności sprawy nie były skomplikowane. Naruszenie [...]

By |2022-02-22T14:00:53+01:0009.02.2021|Publikacje|

Zmiany w kodeksie pracy w związku z wejściem w życie ustawy wdrażającej RODO

Rozporządzenie Ogólne Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych (RODO) obowiązuje co prawda już od maja 2018 r., jednak dopiero 4 maja 2019 r. w życie weszła ustawa kompleksowo dostosowująca polski porządek prawny do nowych unijnych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych. Ustawa zmienia blisko 170 aktów prawnych, w tym w szczególności [...]

By |2022-02-22T14:01:39+01:0020.05.2019|Publikacje|

Czy można przechowywać CV po zakończeniu rekrutacji?

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministra Cyfryzacji, wydanymi w dniu 23 stycznia 2019 r. na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, pracodawca może przechowywać CV również po zakończeniu rekrutacji, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami kandydatów (np. na wypadek zarzucenia mu naruszenia wynikającej z Kodeksu pracy zasady niedyskryminacji). Należy [...]

By |2022-02-22T14:01:40+01:0013.02.2019|Publikacje|

Stosowanie RODO w praktyce

Pierwsza połowa 2018 roku upłynęła na intensywnych działaniach przedsiębiorców, organów, prawników i informatyków, mających na celu wdrożenie nowych regulacji prawnych, dotyczących ochrony danych osobowych, a wynikających z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO1). Również zespół Kancelarii prowadził intensywne działania w tym zakresie: zrealizowaliśmy z sukcesem kompleksowe implementacje nowych zasad ochrony danych osobowych dla wielu naszych [...]

By |2022-02-22T14:01:42+01:0022.01.2019|Publikacje|
Go to Top