Nie tak dawno, rząd przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, w ramach którego przewidziany jest Program który nosi nazwę „Bezpieczny kredyt 2%”, do tego programu w ostatni piątek na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii odniósł się sam Minister wskazując na zalety tego rozwiązania.

Celem tego programu jest „spełnienie marzenia” wielu młodych osób, którym jest zakup pierwszego mieszkania. Sama idea brzmi dobrze i zachęcająco, czy jednak w rzeczywistości jest tak tęczowo?

Z uwagi na fakt, że Program ma w założeniu wejść w życie już w lipcu tego roku warto przyjrzeć się mu z bliska, bo jeżeli planujemy z niego skorzystać to już dziś warto zacząć przygotowywania.

IDEA KREDYTU 2%

Bezpieczny Kredyt 2% ma stanowić jedno z remediów na obecne problemy rynku mieszkaniowego i poprawić stan zaspokojenia aktualnych potrzeb mieszkaniowych młodych ludzi. Jak wynika z samej nazwy jest to kredyt hipoteczny z 2% oprocentowaniem na okres 10 lat. W założeniu więc osoby, które skorzystają z programu przez okres 10 lat kredytowania będą korzystać ze spłaty na preferencyjnych warunkach. Odbywać się to będzie poprzez dopłaty do raty kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, które obniżą ratę do takiego stopnia w którym oprocentowanie wynosić będzie 2%. Program zakłada jednak tylko zmianę dopłaty obniżającą ratę, a więc dodatkowo należy uwzględnić takie składniki jak marże i koszty dodatkowe banku, które pozostaną w tym zestawieniu niezmienne.

Dopłaty w ramach bezpiecznego kredytu będą realizowane jedynie przez okres 10 lat, a więc po tym okresie następuje powrót do pierwotnie założonych warunków spłaty, chyba, że kredytobiorca złoży wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty.

W okresie 10 lat dopłaty raty kapitałowo – odsetkowe będą malejące, a więc raty i wysokość dopłaty będą się zmieniały. Natomiast po upływie tego okresu kredytobiorca będzie już spłacał kredyt w formie stałej raty kapitałowo-odsetkowej. Ostateczna rata kapitałowo-odsetkowa nie musi jednak odpowiadać kwocie ustalonej na etapie zawierania umowy kredytowej bowiem na jej ostateczną wysokość wpłynie poziom stóp procentowych i zakres spłaconego już wcześniej zobowiązania kredytowego.

Istnieje również rozwiązanie zabezpieczające, które przewiduje możliwość wydłużenia okresu spłaty o maksymalnie 5 lat w sytuacji, w której rata będzie zbyt wysoka. Nie zostały jednak określone przesłanki na podstawie których będzie oceniana zasadność takiego wniosku.

DLA KOGO I JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ

Bezpieczny Kredyt 2% jest kierowany zarówno dla singli jak i małżeństw, które mają co najmniej jedno wspólne dziecko. Kredyt może uzyskać osoba która nie przekroczyła 45 roku życia oraz nie ma i nie miała mieszkania/domu jednorodzinnego/spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na terytorium RP. W przypadku małżeństw wystarczy by tylko jeden z wnioskodawców nie ukończył 45 roku życia.

Każdy wnioskodawca musi posiadać zdolność kredytową odpowiednią do kwoty kredytu jaką chce uzyskać. Dla każdego rodzaju wnioskodawców przypisana jest inna kwota dostępnego kredytu. Dla singli jest to 500 000 zł, natomiast małżeństwa mogą starać się o kredyt na kwotę 600 000 zł.

Co ważne kredyt można uzyskać zarówno na mieszkanie z rynku wtórnego jak i pierwotnego. Nadto nie został przewidziany limit cen za 1m2 mieszkania.

WADY I OBAWY

Pierwszą i rzucającą się od razu w oczy obawą jest limit środków budżetu Państwa, który ma zostać przeznaczony na Program. Zgodnie z zapewnieniami z konferencji na ten moment nie ma przewidzianego limitu na dopłaty do kredytu. Z uwagi jednak na czasochłonność procedury Ministerstwo zakłada, że w roku 2023 z Programu skorzysta około 20 tysięcy osób. Limit na pewno zostanie wprowadzony w roku 2024 i będzie on związany z ustaleniami wynikającymi z ustawy budżetowej.

Największą jednak bolączką może okazać się wzrost raty po upływie 10- letnie okresu preferencyjnych dopłat – jak jednak wskazywaliśmy istnieje możliwość przedłużenia okresu spłaty.

Co do zasady istnieją też sytuacje w których Kredyt 2% może okazać się droższy. Jako przykład można wskazać postanowienie umowy kredytowej, w których może zostać przewidziana możliwość okresowej zmiany stopy procentowej w wyniku przejściowego wzrostu marży, do której dojdzie w przypadku naruszenia przez kredytobiorcę warunków umowy kredytowej.

Należy też uważać – dopłatę do kredytu można także stracić. Dojdzie do tego, gdy kredytobiorca w toku kredytowania kupi nową nieruchomość lub nie założy w kredytowanej nieruchomości gospodarstwa domowego przed upływem 24 miesięcy od wypłaty kredytu.

Biuletyn pełnoPRAWNABUDOWA

 1. Audyt nieruchomości
 2. System EDB czyli Dziennik Budowy w formie elektronicznej
 3. Rewolucja w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 4. Zezwolenie na lokalizację i przebudowę zjazdu
 5. Partycypacja społeczna w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 6. Program bezpieczny kredyt 2%
 7. Koniec użytkowania wieczystego?
 8. Urządzenia wytwarzające energie odnawialną a polityka przestrzenna gminy
 9. Podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego
 10. Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowanych inwestycją nie drogową
 11. Samowola wodnoprawna
 12. Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części

Autor publikacji: Roksana Waltrowska radca prawny JSP, Szymon Szczęśniak asystent radcy prawnego JSP